ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Üç olguda trakeal karina yerleşimli tümörlerin rezeksiyonundan sonra farklı rekonstrüksiyon yöntemleri
Erdal Okur1, Cansel Atinkaya2, Volkan Baysungur2, Hacer Okur Kuzu3, İrfan Yalçınkaya2
1Department of Thoracic Surgery, Medical Faculty of Acıbadem University, İstanbul, Turkey
2Departments of Thoracic Surgery, Süreyyapaşa Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Departments of Pulmonology, Süreyyapaşa Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.5813
Trakeal karinada yerleşen veya trakeal karinaya uzanım gösteren tümörlerin cerrahi rezeksiyonu güçtür. Tümörün yerleştiği yere göre uygun rekonstrüksiyon yöntemi seçilir ise, tam karina rezeksiyonu güvenli bir şekilde yapılabilir. Bu yazıda, farklı karina rekonstrüksiyon yöntemleri uygulanan üç olgu sunuldu.
Keywords : Karina rezeksiyonu; karina tümörü; akciğer kanseri
Viewed : 8321
Downloaded : 2198