ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Nadir bir göğüs duvarı tümörü: İnfiltratif anjiyolipom
Halil Tözüm1, Erhan Sarıtekin2, Şahin Erdem3
1Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Lüleburgaz Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Kırklareli, Türkiye
3Ağrı Devlet Hastanesi, Patoloji Kliniği, Ağrı, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.6097
Toraks içi akciğer dışı göğüs duvarı tümörü ön tanısı ile ameliyat e dilen hastanın ameliyat sonrası histopatolojik inceleme sonucu infiltratif anjiyolipom olarak bildirildi. Bu yazıda, literatürde rastlamadığımız ve nadir olduğunu düşündüğümüz 35 yaşında kadın hastada tespit edilen infiltratif anjiyolipom olgusu sunuldu.
Keywords : Anjiyolipom; göğüs duvarı rezeksiyonu; intratorasik ekstrapulmoner göğüs duvarı tümörleri; lipom
Viewed : 10651
Downloaded : 2119