ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner arter baypas greft cerrahisi: Güncelleme
Gökhan Lafçı1, Kerim Çağlı1, Fırat Özcan2
1Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye
2Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.7419
Koroner arter baypas greft cerrahisi uzun yıllardan beri çokdamar koroner arter hastaları başta olmak üzere, birçok hasta grubunda revaskülarizasyonun altın standardı olma özelliğini korumaktadır. Bu makalede koroner arter baypas greft cerrahisinde son dönemde yaşanan gelişmeler ve revaskülarizasyon kılavuzlarında bu gelişmeler doğrultusunda yapılan değişiklikler gözden geçirildi.
Keywords : Koroner arter baypas greft cerrahisi; baypas greft; iskemik kalp
Viewed : 13404
Downloaded : 5517