ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Internal Juguler Venlerdeki Valvler
Yüksel ERKİN, Necati GÖKMEN, Atalay ARKAN, *Güven ERBİL,*Esin KORMAN
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
*Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı
Internal juguler venlerde tek yönlü valvlerin bulunduğu 16.yüzyıldan beri bilinmektedir. Bu valvler bikuspid, semiluner veya trikuspiddir. Fonksiyonları ve önemleri tartışmalıdır. Literatürde bu konunun çok irdelenmediğini gördüğümüzden, çalışmamızda 6 insan kadavrasında internal juguler venlerin boyu, çapı ve-valvlerin lokalizasyonunu ve tipini belirlemeyi amaçladık. İnternal juguler venlerin 5'inde bikuspid, 6'sında semiluner valv saptandı. Bir kadavranın sol internal juguler veninde valv yoktu. Kadavraların bazılarında sağ ve sol internal juguler venler farklı valv tipine sahipti. Kafa travmalarında bu valvler internal juguler venlerde basıncın artmasına ve serebral perfüzyon basıncının düşmesine neden olabilirler. Santral venöz girişimlerde kateterizasyon işleminde güçlüğe ve venlerde zedelenmeye yol açabilirler. Bu nedenle santral venöz girişimlerde bu valvlerin varlığı dikkate alınmalıdır.
Keywords : Internal juguler ven, valvüler, komplikasyon, santral venöz kateterizasyon, İnternal jugulary vein, valves, complication, central venous catheterisation
Viewed : 16845
Downloaded : 4445