ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Uyanık iken atan kalpte koroner arter bypass greftleme: 14 olgu deneyimimiz
Ayşenur Dostbil1, Halil Başel2, Özlem Tekin2, Mine Çelik1, Ali Ahiskalıoğlu1, Ali Fuat Erdem1, Ünal Aydın2, Mehmet Aksoy1
Department of Cardiovascular Surgery, Van Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Van, Turkey
1Department of Anaesthesiology and Reanimation, Medical Faculty of Atatürk University, Erzurum, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Van Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Van, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.8857
Amaç: Bu çalışmada median sternotomi aracılığıyla atan kalpte koroner arter bypass greftleme (KABG) ile bilinci açık 14 hastada yüksek torasik epidural anestezi + femoral blok’un uygulanabilirliği ve etkinliği hakkındaki deneyimlerimiz tanımlandı.

Çalışma planı: Semptomatik koroner arter hastalığı olan bilinci açık 14 hastaya (8 erkek, 6 kadın; ort. yaş 57.6±9.4 yıl; dağılım 48-67 yıl) atan kalpte KABG cerrahisi planlandı. Hastalara ameliyattan bir gün önce T1-2 veya T2-3 intervertebral aralıktan epidural kateter takıldı. Ameliyat odasında kateterden 5’er mL epidural solüsyon (20 cc içinde 15 mL %2 lidokain, 2 mL bikarbonat, 100 mg fentanil ve 100 mg epinefrin) T1-8 d ermatom blokajı elde e dilene k adar beş dakika aralıklarla yapıldı. Hastaların sağ ve sol alt ekstremitelerine femoral blok uygulandı. Ameliyat boyunca 5 mL/saat epidural solüsyon bolus şeklinde tekrarlandı. Hastalar ameliyat sonrasında yoğun bakım ünitesine alındı. Yoğun bakım ünitesi takibinde sorun olmayan hastalar servise alındı.

Bulgular: Ortalama ameliyat süresi, yoğun bakım ünitesinde kalış süresi ve hastanede kalış süresi sırasıyla, 112.7±25.9 dk., 9.7±5.4 saat ve 3.8±0.8 gün idi. Hasların hiçbirinde insizyon, sternotomi ve sternal retraksiyon sırasında, yanı sıra ameliyat sürecinde ağrı olmadı. Ameliyat sırasında iki hastada hipotansiyon görüldü. İki hastada plevra açıldı. Dört hastada çeşitli nedenlerden dolayı genel anesteziye geçildi.

Sonuç: Yüksek torasik epidural anestezinin femoral blok ile kombinasyonu seçilmiş hastalarda atan kalpte KABG cerrahisinde genel anesteziye bir alternatif olabilir.

Keywords : Yüksek torakal epidural anestezi, femoral blok; atan kalpte koroner arter baypas greftleme
Viewed : 9080
Downloaded : 1929