ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Subklaviyan ve aksiller arterin gerçek anevrizmaları ve cerrahi tedavisi: Sekiz olgunun sonuçları
İsmail Yürekli1, Orhan Gökalp2, Levent Yılık1, Tevfik Güneş3, Muhammet Akyüz1, Ali Gürbüz2
Department of Cardiovascular Surgery, İzmir Atatürk Training and Research Hospital, İzmir, Turkey
1Department of Cardiovascular Surgery, İzmir Atatürk Training and Research Hospital, İzmir, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Medical Faculty of İzmir Katip Çelebi University, İzmir, Turkey
3Department of Cardiovascular Surgery, Diyarbakır Training and Research Hospital, Diyarbakır, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.8923
Amaç: Bu çalışmada subklaviyan ve aksiller arterlerin gerçek anevrizmaları incelendi.

Çalışma planı: Şubat 1998 - Aralık 2007 tarihleri arasında subklaviyan ve aksiller arterin gerçek anevrizması nedeniyle ameliyat edilmiş sekiz hasta (6 erkek, 2 kadın; ort. yaş 58 yıl; dağılım 38-73 yıl) klinik ve ameliyat öncesi, sırası ve sonrası parametreler eşliğinde retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Altı hastada aksiller arter, iki hastada subklaviyan arter anevrizması vardı. Başvuru yakınmaları iki hastada (%25) iskemik semptomlar, üç hastada (%38) asemptomatik kitle, iki hastada (%25) bası hissi veren kitle ve bir hastada ise (%12) kanama idi. Etyolojik faktör beş hastada (%62) ateroskleroz, bir hastada (%13) muhtemel bağ dokusu hastalığı, iki hastada (%25) idiyopatik olarak tespit edildi. Medyan takip süresi 106 ay (dağılım 64-170 ay) idi. Ameliyata bağlı mortalite görülmedi. Bir hastada ameliyat sonrası 40. günde psödoanevrizma gelişti. Takip süresince sekonder greft açıklık oranı %100 idi.

Sonuç: Subklaviyan ve aksiller arterin gerçek anevrizmaları nadiren görülür. Bu patolojiler farklı etyolojik nedenler ve semptomlar ile ortaya çıkar. Tanı konulduktan sonra tedavi cerrahi olarak başarı ile gerçekleştirilebilir.

Keywords : Aksiller arter; subklaviyan arter; gerçek anevrizma
Viewed : 8537
Downloaded : 2255