ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Preemptif oral gabapentinin benign torakotomi ameliyatlarında anestezi sonrası derlenme kriterleri, torakotomi sonrası akut ağrı ve ağrının kronikleşmesi üzerine etkileri
Müge Koşucu, Ersagun Tuğcugil, Engin Ertürk, Murat Topbaş, Ahmet Eroğlu, Hülya Ulusoy, Celal Tekinbaş
Department of Anaesthesiology and Reanimation, Medical Faculty of Karadeniz Teknik University, Trabzon, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.7707
Amaç: Bu çalışmada pre-emptif oral gabapentinin anestezi sonrası derlenme kriterleri ve torakotomi sonrası akut ve kronik ağrı üzerine etkileri değerlendirildi.

Çalışma planı: Bu prospektif, randomize, klinik çalışmaya segmentektomi yapılmak üzere torakotomi yapılan ASA II-III sınıf 60 hasta alındı. Hastalar rasgele iki gruba ayrıldı: Grup G’ye (n=29) oral yolla 1200 mg preemptif gabapentin verilirken, grup C’ye (n=31) plasebo kapsül verildi. Anestezi prosedürü ve anestezi sonrası analjezi protokolü standardize edildi. Spontan solunum, ekstübasyon, yutkunma, spontan göz açma ve sözel kooperasyon zamanları, sedasyon, ajitasyon ve aktivite düzeyleri ve modifiye Aldrete skorları değerlendirildi. İlk analjezik ihtiyacına kadar geçen zaman, torakotomi sonrası akut ağrı ve ameliyat sonrası total morfin ve ek analjezik tüketimi kaydedildi. Torakotomi sonrası ağrının kronikleşmesi Nöropatik Bulgu ve Belirtilerin Leeds Değerlendirme skalası (LANSS) ile bir yıllık takip sonunda sorgulandı.

Bulgular: Gabapentin grubunda sözel kooperasyon zamanı daha kısa (p=0.012), ajitasyon daha düşük (15. dk. p=0.001 ve 30. dk. p=0.001) ve daha fazla sedasyona rağmen (15. dk. p<0.0005 ve 30. dk. p=0.016) daha erken derlenme zamanları (15. ve 30. dk, p<0.0005) gözlendi. İlk analjezik ihtiyaç zamanı gecikti ve total morfin ve ek analjezik kullanımı (p<0.0005, tüm takipler için) sayısal değerlendirme ölçeği skorları ile uyumlu idi (p<0.005, tüm takipler için). Gabapentin, torakotomi sonrası kronik ağrıyı ameliyatı takip eden bir yıl boyunca azaltmıştı (sırasıyla iki, üç, altı ve 12. aylarda; p=0.040, p=0.031, p=0.001 ve p=0.001).

Sonuç: 1200 mg pre-emptif oral gabapentin derlenme kalitesini artırabilir ve torakostomi sonrasında akut ve kronik ağrıyı azaltabilir.

Keywords : Gabapentin; ağrı; torakotomi
Viewed : 11539
Downloaded : 2309