ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Bel ağrısı ve karın ağrısının eşlik ettiği anevrizmal olmayan enfeksiyöz aortit
Chan Woo Park1, Hui Young Lee2, Moo Ho Won3, Jun Hwi Cho1
Kangwon National University Hospital, College of Medicine, Kangwon National University, Chuncheon-si Gangwon-do, South Korea
1Departments of Emergency Medicine, Kangwon National University Hospital, College of Medicine, Kangwon National University, Chuncheon-si, South Korea
2Departments of Internal Medicine, Kangwon National University Hospital, College of Medicine, Kangwon National University, Chuncheon-si, South Korea
3Department of Neurobiology, College of Medicine, Kangwon National University, Chuncheon-si, South Korea
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.8260
Anevrizmal olmayan enfeksiyöz aortit nadir görülmekle birlikte, spesifik olmayan semptomlar ile birlikte seyreder. Hastalığın tedavisinin gecikmesi anevrizmal değişiklikler, psödoanevrizma oluşumu ve aort yırtılması ile sonuçlanabilir. Elli dokuz yaşında erkek hasta bel ağrısı ve karın ağrısı yakınması ile acil servise başvurdu. Hastada eşlik eden diyabet, hipertansiyon ve romatoid artrit vardı. Abdominal bilgisayarlı tomografide anevrizmal olmayan enfeksiyöz aortit ile uyumlu bulgulara rastlandı. Enfekte olmuş aort cerrahi rezeksiyon ile çıkarıldı ve sentetik greft kullanılarak anastomoz uygulandı. Uzun bir süreliğine geniş spektrumlu antibiyotik tedavisine başlandı. Anevrizmal olmayan enfeksiyöz aortitin tedavisinde acil cerrahi rezeksiyon ve aort yırtılması gibi ölümcül komplikasyonları önlemek için geniş spektrumlu antibiyotikler gereklidir.
Keywords : Antibiyotik; aortit; enfeksiyöz; rezeksiyon; yırtık
Viewed : 8390
Downloaded : 1985