ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Dev aort anevrizmasının endovasküler tamirinde alternatif kateterizasyon tekniği
Murat Uğur, Alper Uçak, Veysel Temizkan, Ahmet Turan Yılmaz
Department of Cardiovascular Surgery, GATA Haydarpaşa Training Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.8433
Abdominal aort anevrizmasının endovasküler tamirinde kateterin kontralateral bacağa ilerletilememesi, ameliyat stratejinin değiştirilmesi ile sonuçlanır. Bu makalede, dev abdominal aort anevrizmasında ana gövdeyi toplayıp suprarenal bölgeye taşıyarak kontralateral bacak kateterizasyonu uyguladığımız 77 yaşında bir erkek olgu sunuldu.
Keywords : Abdominal aort anevrizması; endovasküler işlem; stent greft
Viewed : 8787
Downloaded : 1733