ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Direkt aortik transkateter aort kapak implantasyonu
Selim İsbir1, Yaşar Birkan1, Koray Ak1, Emre Elçi1, Alper Kararmaz2
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.8816
Ciddi aort darlığı olan geleneksel cerrahi için yüksek riskli olarak kabul edilen hastalarda transkateter aort kapak implantasyonu (TAVİ), yeni bir tedavi yöntemi olarak uygulanmaya başlanmıştır. Son yıllarda TAVİ, tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de yaygın bir şekilde uygulanmaktadır. Transkateter aort kapak implantasyonunda transaortik yaklaşım, kötü periferal damarları olan hastalarda yeni bir yaklaşımdır. Bu makalede, eşlik eden birçok hastalık ile ciddi aort darlığı ve koroner arter hastalığı bulunan ve ülkemizde ilk defa gerçekleştirilen transaortik TAVİ ile kombine atan kalpte koroner baypas ameliyatı yapılan 82 yaşında bir kadın olgu sunuldu.
Keywords : Aort darlığı; periferik damar hastalıkları; transkateter aort kapak implantasyonu
Viewed : 12054
Downloaded : 2933