ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Künt göğüs travması sonrası masif hemotoraksa neden olan izole sağ aurikula yırtığı
Figen Türk1, Vefa Özcan2, Gökhan Yuncu1, Yasin Ekinci1, Serkan Girgin2
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.8812
Motorlu taşıt kazaları sonucu sıklıkla oluşan künt göğüs travmaları sırasında, nadiren kalp yaralanmaları da meydana gelir. Künt göğüs travmaları sonrası oluşan kalp yaralanmalarıyla birlikte çoğu zaman diğer organ yaralanmaları da olduğu için, kalp yaralanmalarının gözden kaçma ihtimali yüksektir. Bu tür yaralanmalar zamanında tanınarak acil bir şekilde tedavi edilmezse, mortalite oranı da yüksek olur. Bu yazıda, trafik kazası sonrası çoklu organ yaralanması ile birlikte künt göğüs travması ve buna bağlı izole sağ aurikula yırtığı sonucu masif hemotoraks gelişen 48 yaşında bir kadın olgunun sağ torakotomi ile başarılı bir şekilde tedavisi sunuldu.
Keywords : Künt yaralanma; kalp rüptürü; hemotoraks; çoklu travma
Viewed : 13504
Downloaded : 3406