ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sağ koroner arter için koroner arter baypas greft cerrahisi: Balon kateteri sıkışması
Mete Hıdıroğlu, Aslıhan Küçüker, Ayşegül Kunt, Levent Çetin, Erol Şener
Department of Cardiovascular Surgery, Atatürk Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.8617
Aterosklerotik kalp hastalıklarında perkütan koroner girişimler yaygın uygulanmakta olup, neredeyse hastane yatışı gerektirmeden uygulanabilecek hale gelmiştir. Ancak, invaziv bir girişim olduğu için, koroner anjiyografi ve perkütan koroner girişimlerin bazı ciddi komplikasyonları olabilmektedir. Bu yazıda, perkütan koroner girişim sırasında sağ koroner arter içerisinde sıkışan ve acil koroner arter baypas grefleme gerektiren perkütan koroner girişimin bir komplikasyonunun görüldüğü 81 yaşında bir erkek olgu sunuldu. Bu yazı, son yıllara ait bazı saygın kılavuzlarda gerekli görülmemiş olmasına rağmen, perkütan koroner girişimlerin uygulandığı hastanelerde kardiyovasküler ekibin gerekliliğini vurgulamak amacıyla kaleme alınmıştır.
Keywords : Kalp cerrahisi; kateter sıkışması; perkütanöz koroner girişim
Viewed : 8264
Downloaded : 1702