ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner arter baypas greft cerrahisi sonrası gelişen tansiyon şilotoraks
Hakan Kara1, Kemal Uzun1, Şahin Bozok2
Özel Giresun Ada Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Giresun, Türkiye
1Özel Giresun Ada Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Giresun, Türkiye
2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Rize, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.8017
Koroner arter baypas greftleme (KABG) sonrası gelişen şilotoraks, nadir görülen fakat uygun tedavi yapılmadığında kötü prognozla seyreden ciddi bir komplikasyondur. Üç hafta önce internal torasik arter ve safen ven ile KABG yapılan 70 yaşındaki erkek hasta ciddi solunum güçlüğü ve şok ile acil servise başvurdu. Akciğer grafisinde solda masif plevral efüzyon tespit edildi. Tansiyon şilotoraks tanısı konulan hastaya sol tüp torakostomi uygulandı. Hasta daha sonra konservatif tedavi ile taburcu edildi.
Keywords : Şilotoraks; koroner arter baypas greftleme; tansiyon şilotoraks
Viewed : 9953
Downloaded : 3968