ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Penetran kalp yaralanmalarında toraks bilgisayarlı tomografinin rolü
Hakan Kara1, Kemal Uzun1, Hasan Yılmaz2, Gökhan İlhan3
Özel Giresun Ada Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Giresun, Türkiye
1Özel Giresun Ada Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Giresun, Türkiye
2Özel Giresun Ada Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Giresun, Türkiye
3Rize Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Rize, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.8421
Kesici delici alet yaralanması nedeniyle acil servise getirilen 39 yaşındaki erkek hastada sol orta klaviküler hat ile altıncı kaburgalar arası aralığın kesiştiği alanda 2.5 cm boyunda kesi vardı. Arka-ön akciğer grafisinde anlamlı bir bulgu yoktu. Mediastinal ve torakal yaralanmaları ekarte için çekilen toraks bilgisayarlı tomografide perikardiyal boşlukta 1 cm kalınlığa ulaşan plevral efüzyon ve sternum arkasında hematom görüldü. Hastaya acilen medyan sternotomi yapıldı. Perikardiyal boşluktaki hematom temizlendikten sonra sol ventrikül ön yüzde yaklaşık 1.5 cm’lik yaralanma görüldü. Sol ventriküle parmak sokularak kanama kontrol altına alındı. Yaralanma yeri plejitli 3/0 polipropilen ve 2/0 polietilen polyester dikiş ile tamir edildi. Hasta, komplikasyon olmadan iyileşti. Toraks bilgisayarlı tomografi kalbe yönlenen kesici delici alet yaralanmalarında kesin tanı için oldukça önemli bir tanı aracıdır.
Keywords : ilgisayarlı tomografi; ekokardiyografi; penetran kalp yaralanması
Viewed : 10174
Downloaded : 2154