ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Arteriyel ve venöz tıkanıklığa neden olan epithelioid hemanjiyoendotelyom
Gökalp Altun1, Zerrin Pulathan1, Doğuş Hemşinli2, Kibar Yaşar Güven1
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye
2Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, Trabzon, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.8376
Epiteloid hemanjioendotelyom nadir görülen vasküler bir tümördür. Bu yazıda 35 yaşındaki kadın hastada femoral arter ve ven tıkanma bulgularıyla seyreden epiteloid hemanjioendotelyom olgusu, literatür taraması eşliğinde sunuldu. Vasküler yakınmaları olan hastalarda vasküler tümörler akılda tutulmalıdır.
Keywords : Epiteloid hemanjioendotelyom; femoral arter; femoral ven; tıkanıklık
Viewed : 9215
Downloaded : 2527