ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Yüzeyel femoral arterin tam açık endarterektomisi
İsmail Oral Hastaoğlu1, Hakan Parlar2, Hamdi Toköz1, Fuat Bilgen1
Özel Erdem Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
1Özel Erdem Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Kars Devlet Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Kars, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.8642
Eşlik eden doku kaybı ve enfeksiyonun birlikte olduğu periferik arter hastalarında safen ven olmadığında alternatif bir tedavi yöntemi olarak açık endarterektomi kullanılabilmektedir. Bu yöntemlerin, gelişen endovasküler tekniklerin gölgesinde kalsa dahi, uygun hastalarda kullanılmak üzere vasküler cerrahların dağarcığında olması gerektiğine inanıyoruz. Bu yazıda, yüzeyel femoral arter tam açık endarterektomisi uyguladığımız 67 yaşında bir erkek olgu sunuldu.
Keywords : Femoral arter; açık endarterektomi; safen ven ile yama-plasti
Viewed : 9053
Downloaded : 2005