ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Radiyal arterde arteriyovenöz greft nedeniyle gelişen dev psödoanevrizma ve cerrahi tedavisi
Hakan Kara1, Kemal Uzun1, Gökhan İlhan2, Hasan Yılmaz3
Özel Giresun Ada Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Giresun, Türkiye
1Özel Giresun Ada Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Giresun, Türkiye
2Rize Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Rize, Türkiye
3Özel Giresun Ada Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Giresun, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.8739
Psödoanevrizma, arteriyel duvardaki bütünlüğün bozulmasıyla meydana gelen ve damar duvarıyla bağlantılı pulsatil bir kitledir. Radyal arterde psödoanevrizma gelişimi çok nadirdir. Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda hemodiyaliz amaçlı vasküler arteriyovenöz fistül sonrası geç dönem bir komplikasyon olarak psödoanevrizma gelişebilir. Bu yazıda politetrafloroetilen greft kullanılarak yapılan arteriyovenöz fistül sonrası radyal arterde dev psödoanevrizma gelişen ve cerrahi olarak tedavi edilen 52 yaşında bir kadın olgu sunuldu.
Keywords : Arteriyovenöz fistül; kronik böbrek yetmezliği; psödoanevrizma
Viewed : 9892
Downloaded : 2429