ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Tetraplejik hastada diyafragma pil uyarı sistemi: Olgu sunumu ve ilk Türkiye deneyimi
Aydın Şanlı1, Sevgi Özalevli2, İhsan Ş. Şengün3, Aydın Taşdöğen4, Ahmet Önen1, Nezih Özdemir1
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, İzmir, Türkiye
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.8201
Diyafragma pil uyarı sisteminin (DPSS) etkinliğini araştırmak amacıyla, Türkiye’de ilk kez servikal spinal kord yaralanmalı bir hastaya laparoskopik cerrahi tekniği ile DPSS uygulaması yapıldı. Hasta ameliyat sonrası ikinci haftadan itibaren mekanik ventilatör ile birlikte DPSS kullandı. Hasta ameliyat sonrası ikinci ay üç saat ve üçüncü ay dört saat boyunca oksijen desteği olmadan mekanik ventilatörden ayrılabiliyor idi. Hastanın yorgunluk toleransı, koku alma duyusu, konuşması, uyku kalitesi ve mental durumu iyileşti. Sonuç olarak, çalışma bulgularımız genel anestezi altında laparoskopik olarak emniyetle uygulanabilen DPSS’nin benzer hastaların solunumsal ve diğer klinik iyilik hallerini geliştireceğini ve sağlıkla ilişkili yaşam kalitelerine olumlu etkileri olabileceğini, bu nedenlerle DPSS uygulamasının spinal kord yaralanmalı tetraplejik hastalarda yaygınlaşması gerektiğini göstermektedir.
Keywords : Diyafragma pil uyarı sistemi; laparoskopik cerrahi; tetrapleji
Viewed : 8173
Downloaded : 1970