ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Ön mediastende heterotopik paratiroid adenom ile tetiklenen hiperparatiroidi
Woo Surng Lee1, Yo Han Kim1, Song Am Lee2, Hyun Keun Chee2, Jae Joon Hwang2
Department of Thoracic and Cardiovascular Surgery, School of Medicine, Konkuk University, Konkuk University Chungju Hospital, Chungju-si, Chungbuk, Republic of Korea
1Department of Thoracic and Cardiovascular Surgery, School of Medicine, Konkuk University, Konkuk University Chungju Hospital, Chungju-si, Chungbuk, Republic of Korea
2Department of Thoracic and Cardiovascular Surgery, School of Medicine, Konkuk University, Konkuk University Seoul Hospital, Seoul, Republic of Korea
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.8730
Mediasten yerleşimli ektopik paratiroid bezler nadir görülmekle birlikte, birçok olguda rezeke edilmesine gerek yoktur. Ektopik paratiroid bezlerin rezeksiyonunun en bilinen endikasyonu, primer hiperparatiroididir. Primer hiperparatiroidi ile ilişkili tüm paratiroid tümörlerin yaklaşık %25’i, mediasten yerleşimlidir ve bu tümörlerin neredeyse tümü servikal yaklaşım ile temizlenebilir. Ancak mediastinal tümörlerin %2’sinin transtorasik yaklaşım ile temizlenmesi gerekmektedir. Bu yazıda hiperparatiroidinin eşlik ettiği ön mediastende paratiroid adenomu olan ve temizleme için medyan sternotomi gerektiren 60 yaşında kadın bir olgu sunuldu.
Keywords : Hyperparathyroidism; mediastinum; parathyroid adenoma
Viewed : 8126
Downloaded : 1844