ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Arka mediastinum yerleşimli matür kistik teratom
Taner Tarladaçalışır
Department of Thoracic Surgery, Bitlis State Hospital, Bitlis, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.6240
Matür teratomlar sıklıkla timusa komşu olarak ön mediastende görülmesine rağmen, yaklaşık %3-8’i arka mediastende yerleşebilmektedir. On beş yaşında erkek hasta dört aydır süren sırt ve bel ağrısı yakınması ile başvurdu. Toraks bilgisayarlı tomografisinde arka mediastende sağ tarafta bulunan, içerisinde sıvı ve yağ yoğunlukları gözlenen, duvarında kalsifikasyonlar bulunan multiloküle lezyon izlendi. Kitle sağ torakotomi ile tamamen çıkarıldı. Histopatolojik incelemede kistik, düzensiz görünümlü, içerisinde saç ve yağ dokuları tespit edilen kistik yapılar ile karakterize matür kistik teratom tespit edildi.
Keywords : Germ hücreli tümör; mediasten; teratom
Viewed : 8969
Downloaded : 2341