ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Anterior Desendan Arterin Travmatik Yaralanması ve Sol İnternal Mammaria Arteri ile Revaskülarizasyonu
Atilla KAYIHAN, Şenol YAVUZ, Mehmet ÜNAL, İlhan SANİSOĞLU, Sevim CANİK, Ergin E. EREN
İstanbul Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi Araştırma Hastanesi
Kalbin delici yaralanmalarında, koroner arterlerinde zedelenmiş olması daha ciddi sorunlar doğurmakta ve daha komplike tedavi yaklaşımları gerektirmektedir. 13 yaşında erkek hastada kalbi delici ve sol anterior dessending arteride içine alan bir olguyla karşılaştık. Acil girişimi takip eden günlerde sol anterior dessending arterin (LAD), Sol internal mammaria arter (LIMA) ile revaskülarizasyonu yapıldı. Bu hasta ile ilgili literatür yeniden gözden geçirildi.
Viewed : 10992
Downloaded : 2450