ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Pediyatrik kalp cerrahisinde arteriyel basınç monitörizasyonu için alternatif teknik: İnternal mammaryan arter kanülasyonu
Hüsnü Fırat Altın1, Okan Yıldız1, Öykü Tosun2, Müzeyyen İyigün3, Ersin Erek1
1Departments of Pediatric Cardiovascular Surgery, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Departments of Pediatric Cardiology and 3Anesthesiology and Reanimation, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.9320
Periferik arter kanülasyonu sürekli kan basıncı monitörizasyonuna olanak sağlamakla birlikte, kan örneği almak için kolay bir yoldur. Nadir olarak periferik arterler perkütan yolla ya da cutdown tekniği ile kanüle edilemeyebilir. Bu yazıda, diğer periferik arterlerin başarısız kanülasyonları nedeniyle arteriyel kan basıncı monitörizasyonu için sol internal mammaryan arter kanülasyonu yapılan altı kilogram ağırlığındaki Fallot tetralojili altı aylık kız bebek sunuldu. Bu hat ameliyattan sonraki 10 gün süresince herhangi bir zorluk ya da komplikasyon olmadan kullanıldı. İnternal mammaryan arter, pediyatrik hastalarda ameliyat sırası ve sonrası dönemde arteriyel kan basıncı monitörizasyonu ve arteriyel kan örneklenmesi için güvenilir bir yol sağlar.
Keywords : Arter; internal mammaryan arter; kan basıncı monitörizasyonu; kateterizasyon; periferik arter; cut down
Viewed : 8635
Downloaded : 2062