ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kalp cerrahisinde transfüzyon ilişkili akut akciğer hasarı
Selen Öztürk1, İbrahim Öztürk2
1Departments of Cardiovascular Surgery, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Departments of Anaesthesiology and Reanimation, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.8535
Kan ve kan ürünlerinin transfüzyonu, akciğer fonksiyonlarında azalmaya bağlı olarak morbidite ve mortalitede artışın nedeni olabilen önemli bir sorundur. Kan transfüzyonu ile ilişkili akut akciğer hasarı nadir olmakla birlikte, ciddi akciğer morbiditesine yol açabilmektedir. Özel bir hasta altgrubu olarak, kardiyak cerrahi, akut akciğer hasarının üç etyolojik etkeninden dolayı kompleks bir medikal durumu oluşturur: kardiyopulmoner baypas, mekanik ventilasyon ve kan transfüzyonu. Bu makalede, Berlin tanımı göz önüne alınarak, kalp cerrahisinde transfüzyona bağlı akut akciğer hasarı incelendi.
Keywords : Akut akciğer hasarı; kalp cerrahisi; transfüzyon
Viewed : 9400
Downloaded : 2717