ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kardiyopulmoner baypasın neden olduğu böbrek hasarı ve akut böbrek yetmezliğini değerlendirirken hangi parametreler önemlidir?
Cem Arıtürk1, Hasan Karabulut2, Fevzi Toraman3
Acıbadem Kadıköy Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
1Acıbadem Kadıköy Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.9921
Viewed : 7692
Downloaded : 1464