ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Erişkinde Konjenital Bronko-Özefageal Fistüller (İki Olgu Nedeniyle)
Ahmet KARADENİZ, Mehmet Ali BEDİRHAN, Tülin YILMAZ, Filiz ÖZYILMAZ, Teoman DEMİREL, Suat CANBAZ, Kemal KUTLU
Trakya Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp-Damar Cerrahisi ve Patoloji Anabilim Dalları
Konjenital Bronko-özefageal fistüller (BÖF) toraks cerrahisinin nadir rastlanan patolojilerindendir. Kronik öksürük şikayetiyle kliniğimize müracaat eden ve yapılan tetkikler sonucu benign BÖF olarak kabul edilen 45 ve 52 yaşlarındaki iki hastaya fistül divizyonu yapılmış, hastalardan birisine ilave olarak bronşektatik değişiklikler nedeniyle sağ alt lobektomi uygulanmıştır. Her ikisi de kadın olan hastaların fistüllerinin özefagus ile sağ akciğer alt lob arasında olduğu görülmüştür. Bugüne kadar dış literatürde derlenmiş olan 100 olgunun özellikleri, sunulan olgularla birlikte gözden geçirilmiştir.
Viewed : 11394
Downloaded : 3077