ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Siyatik Sinire Bası Yapan İnferior Gluteal Arter Anevrizması
Kasım DOĞAN, Şehsuvar GÖKGÖZ
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Gluteal arter anevrizması sık görülmez ve çoğu zaman pelvik travmalardan sonra meydana gelir. 57 yaşındaki kadın hastada siyatik sinire bası yapan inferior gluteal arter anevrizması, retroperitoneal olarak internal iliak arter bağlandıktan sonra sol kalçaya yapılan insizyonla anevrizma kitlesi çıkarılarak tedavi edildi.
Viewed : 13142
Downloaded : 4099