ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Akut Aort Diseksiyonlarında Cerrahi Tedavi
Suat BUKET, Anıl APAYDIN, Ahmet HAMULU, Mustafa ÖZBARAN, Alp ALAYUNT, Münevver YÜKSEL, Önol BİLKAY, İsa DURMAZ,
*Fatma AŞKAR, *Melek SAKARYA
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
*Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Bornova
Kasım-1993 ile Mart-1995 tarihleri arasında 13'ü DeBakey Tip-I ve 1’i Tip-III olmak üzere top- lam 14 hasta akut aort diseksiyonu nedeniyle operasyona alınmıştır. Hastaların 13'ü erkek, 1’i kadındır ve yaş ortalaması 48.6'dır. On hastaya assendan aort greft replasmanı, iki hastaya assendan ve hemiarkus greft replasmanı, bir hastaya kompozit greft ve hemiarkus greft replasmanı, bir hastaya dessendan aort greft replasmanı uygulanmıştır. Yandaş girişim olarak sekiz hastaya aort yetmezliği nedeniyle aort valv resüspansiyonu, bir hastaya koroner arter bypass greftlemesi, bir hastaya eski koroner greftlerinin reimplantasyonu yapılmıştır. Serebral koruma hipotermik sirkulatuvar arrest ve retrograd serebral perfüzyon ile sağlanmıştır. Ortalama sirkulatuvar arrest süresi 32.3 dakikadır. Bir olgu sol kalp yetmezliği nedeniyle peroperatuar, bir diğer olgu ise sepsis ve multipl organ yetmezliği nedeniyle postoperatif beşinci günde eksitus ollmuştur. (Toplam mortalite %14). Strok gelişen bir olgu dışında bütün hastalar ameliyattan sonra 4-6 saat içinde nörolojik açıdan problemsiz olarak uyanmışlardır. 12 hasta şifayla taburcu edilmiş ve 3-8 ay süren takip döneminde sorunları olmamıştır. Assendan aort ve arkus diseksiyonlarını cerrahisindeki en önemli sorun beyin korumasıdır. Hipotermiye ek olarak retrograd serebral perfüzyon uygulaması bu açıdan yararlı olmakta, mortalite ve morbiditeyi olumlu yönde etkilemektedir
Viewed : 17133
Downloaded : 5107