ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sol hemitrunkuslu bir infantta aşamalı cerrahi tedavi
Abdullah Özyurt1, Hakan Ceyran2, Ali Baykan1, Mustafa Argun1, Özge Pamukçu1, Kazım Üzüm1, Nazmi Narin1
Department of Pediatric Cardiology, Medical Faculty of Erciyes University, Kayseri, Turkey
1Department of Pediatric Cardiology, Medical Faculty of Erciyes University, Kayseri, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.8762
Sol hemitrunkus (sol pulmoner arterin aort kökeninden ayrılma anomalisi) sağ hemitrunkusa göre daha nadir görülür. Fallot tetralojisi ile sol hemitrunkus birlikteliğinde sol pulmoner yatakta erken gelişebilecek pulmoner vasküler obstrüktif hastalığı önlemek için erken tanı çok önemlidir. Bildiğimiz kadarıyla, literatürde, Fallot tetralojisi ve sol hemitrunkus birlikteliğinde ilk dekatta yapılan ve yaşayan beş sol hemitrunkuslu olgu mevcuttur. Aşamalı cerrahi yapılarak tam düzeltme sağlanan herhangi bir pediatrik olgu literatürde henüz bildirilmemiştir. Bu yazıda, palyatif sol pulmoner band ameliyatının ardından total tamir ile aşamalı düzeltme cerrahisi yapılan geç tanı konulmuş Fallot tetralojili ve sol hemitrunkuslu bir yaşında kız çocuğu sunuldu.
Keywords : Çocuk; doğuştan kalp hastalığı; hemitrunkus; pulmoner hipertansiyon; sağ arkus aort; selektif pulmoner banding; Fallot tetralojisi
Viewed : 8520
Downloaded : 2536