ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Trakeo-innominat arter fistülüne hayat kurtarıcı yaklaşım: Endovasküler stent
Hakan Korkmaz, Utku Mahir Yıldırım, Yusuf Dündar, Emel Çadallı Tatar, Güleser Saylam, Ali Özdek
Department of Otolaryngology, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
1Department of Otolaryngology, Medical Faculty of Yıldırım Beyazıt University, Ankara, Turkey
2Departments of Radiology, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
3Departments of Otolaryngology, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
4Department of Otolaryngology, Medical Faculty of Karabük University, Karabük, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.6823
Trakeo-innominat arter fistülü, trakea ameliyatlarının potansiyel olarak öldürücü bir komplikasyonudur. Genellikle trakeotomi sonrasında ve en çok da ameliyatın 7 ila 14. günlerinde görülür. Tüm radikal yaklaşımlara rağmen, bu acil durumun sağkalım oranları oldukça düşüktür. Bu yazıda, endotrakeal titanyum stent çıkarılması sonrası trakeo-innominat arter fistulü gelişen 24 yaşında bir erkek olgu sunuldu. Bu komplikasyon endovasküler stent ile başarılı bir şekilde tedavi edildi. Sternotomi ve innominat arter ligasyonu başlıca acil cerrahi yaklaşımı olmakla beraber, hemodinamik olarak stabil olan hastalarda endovasküler stent yerleştirme daha iyi sonuçları olan alternatif bir işlem olabilir.
Keywords :
Viewed : 9575
Downloaded : 2086