ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Düşük akım ve düşük gradiyentli ciddi aort darlığına klinik yaklaşım
Ayşen Helvacı1, Füsun Helvacı2
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
1Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.8892
Aort darlığında tedavi, aort kapak alanı ve ortalama gradiyente göre yapılmaktadır. Ciddi aort darlıklı hastaların yaklaşık %5-10’unda beklenenden düşük gradiyent ve düşük ejeksiyon fraksiyonu, %30’unda ise beklenenden düşük gradiyent ve korunmuş ejeksiyon fraksiyonu bulunmaktadır. Düşük ejeksiyon fraksiyonu, ard yük uyumsuzluğu ya da sol ventrikül sistolik fonksiyon bozukluğundan kaynaklanabilmektedir. Korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu hastalarda ise düşük gradiyent, belirgin konsantrik yeniden şekillenme, küçük sol ventrikül kavitesi ve intrinsik miyokardiyal fonksiyon bozukluğu sonucu görülebilir. Düşük gradiyent varlığı semptomların önemsenmemesine ve ameliyat kararının gecikmesine yol açmaktadır. Oysa bu iki hasta grubu, tıbbi tedaviye kıyasla, ameliyattan daha fazla yararlanabilir.
Keywords : Düşük ejeksiyon fraksiyonu; düşük akım; düşük gradiyent; korunmuş ejeksiyon fraksiyonu; ciddi aort darlığı
Viewed : 16227
Downloaded : 6962