ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
PEKTUS DEFORMİTESİ TAMİRİ VE EŞ ZAMANLI AÇIK KALP CERRAHİSİ
OKAY Tamer, DOĞUSOY Ilgaz, TUYGUN A. Kemal, AYDOĞAN H., YAŞAROĞLU M., İMAMOĞLU Oya U., YILDIRIM Mehmet, DAĞSALI S., FENOSCU Nazır
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi, İSTANBUL
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesinde 1999 ve 2000 yıllarında toplam 4 hastada Pektus deformitesi ve çeşitli açık kalp cerrahisi operasyonlarını eş zamanlı olarak uyguladık. Hastalarda midsternal veya submammarian olmak üzere iki türlü cilt insizyonu kullanıldı. Hastaların 1 tanesinde pektus karinatum 3 tanesinde pektus ekskavatum mevcuttu. Kardiak problemler ise 1 hastada Ventriküler septal defekt (VSD) +Atrial septal defekt (ASD) 1 hastada koroner arter hastalığı 1 hastada mitral kapak yetmezliği 1 hastada Marfan sendromuna bağlı mitral kapak yetmezliği ile aort yetmezliği ve aort anevrizmasıydı. Pektus ekskavatumlu hastalara Ravitch in tarif ettiği sternoplasti uygulandı. Öncelikle pectusa yönelik olarak kondral kaburgalar çıkarıldı. Daha sonra yapılacak kardiak operasyonun cinsine göre sternum midsternal kesildi veya sağ kondrosternal bileşkeler kesilip sol yana alındı. Kardiak operasyonun tamamlanmasından sonra sternum yeniden şekillendirilip altından geçirilen çelik barın üzerinden tespit edildi. Karinatumlu vakada ise sadece soldaki deforme kartilajlar çıkarıldı çelik bar kullanılmadı. Yapılan bu operasyonlarda pektus operasyonuna bağlı bir kanama olmadı ilave bir komplikasyon gelişmedi. Operasyon süresi ortalama 22 dak uzadı.
Keywords : Açık kalp cerrahisi, pektus, Open heart surgery, pectus
Viewed : 14095
Downloaded : 3300