ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Carpentier Teknikleri İle Mitral Kapak Rekonstrüksiyonu: 129 olgunun erken ve orta dönem sonuçları
B. KINOĞLU,S. BİLAL, L DEGRİECK, R. DE GEEST, F. WELLENS, H. VANERMAN
İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Ekim 1989 ile Temmuz 1993 tarihleri arasında, yaşlan 26 ile 84 arasında değişen (ortalama 63.2) toplam 129 hastada Carpentier teknikleri kullanılarak mitral kapak rekonstrüksiyonu yapıldı. Kapak hastalığı 64 hastada (%49.6) dejeneratif, 29 hastada iskemik (%22.5), 27 hastada (%20.9) romatizmal kalp hastalığına, 8 hastada ise (%6.2) bakteriyel endokardite bağlı idi. Anatomi-patolo- jik sınıflamada 31 hasta (%30.2) grup l, 76 hasta (%59) grup II 14 hasta (%10.8) grup III"de yer aldı. İlave kardiak girişim olarak; 5I hastada myokardial revaskülarizasyon, 17 hastada aort kapak replasmanı, 10 hastada triküspid plasti, 3 hastada da atrial steptal defekt tamiri yapıldı. Hastaların %69.7'si preoperatif class III-IV efor kapasitesine sahip idi. Operatif mortalite olmadı. Erken posto- peratif dönemde izole rekonstrüksiyon yapılan grupları 2 hasta (%4.2) kombine girişim yapılan grupları ise 4 hasta (%4.9) kaybedildi. Toplam mortalite %4.6 oldu. Bunların l tanesi tromboem- boliye bağlı olarak görüldü (%0.8). Erken donemde önemli mitral yetersizliği nedeniyle 4 hastada reoperasyon gerçekleştirildi (%3.2). Bu grupta mortalite görülmedi. Postoperatif geç dönemde, biri izole rekonstrüksiyon yapılan toplam 4 hasta (%3.2) kaybedildi. 118 hasta (%91.4) 384.7 hasta yılı (min:7ay, max:53 ay) takıp edildi ve %83'ü class l, %11.9'u class U, %5.1'ı class III efor kapasitesine sahip idi. Yapılan Doppler ekokardiografik incelemede hastaların %74.6'sında mitral kabağı olma- dığı, %16.1'inde (+), %6.8'inde ise (++) kaçak olduğu tesbit edildi. Düşük tromboemboli riski ve reoperasyon insidensi nedeniyle rekonstriktif girişimlerin mümkün olan her olguda öncelikli olarak gözönüne alınması gerektiğine inanmaktayız.
Viewed : 10146
Downloaded : 8