ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kalp ameliyatı esnasında beklenmeyen tromboz durumu: Heparinin indüklediği trombositopeni
Macit Bitargil, Hamit Serdar Başbuğ, Hakan Göçer, Yalçın Günerhan 862
Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahi Anabilim Dalı, Kars, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.9542
Heparinin indüklediği trombositopeni nadir görülen ve ölümcül olarak seyredebilen bir durumdur. Trombosit faktör 4-heparin kompleksine karşı immünoglobulin G reaksiyonu oluşması, sistemik dolaşımdaki trombosit sayısında ciddi düşüşe ve serbest yüzen pıhtı komplekslerinin oluşmasına neden olur. Zaman, trombosit sayımı, tromboembolik komplikasyonlar ve trombositopeniyi açıklayacak başka durumların olmaması tanıda önemlidir. Akım sitometrisi, trombosit agregasyon testi, serotonin salınım testi gibi birtakım testler de tanıda yardımcıdır. Heparinin indüklediği trombositopeni yüksekliğinden şüphelenildiği anda, heparin uygulamasının kesilmesi ve fondaparinux tarzı ilaçların başlanması medikal tedavide önemli yere sahiptir. Bu yazıda koroner arter baypas greftleme ameliyatının kardiyopulmoner baypas sürecinde beklenmeyen tromboz tablosuyla başlayan, heparinin indüklediği trombositopeni tablosu ile uyumlu 65 yaşındaki kadın hastanın başarılı tedavisi sunuldu.
Keywords : Kalp cerrahisi; heparin kaynaklı trombositopeni; tromboz
Viewed : 10549
Downloaded : 3278