ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Multipl primer kanserler
Tevfik İlker Akçam1, Ufuk Çağırıcı1, Alpaslan Çakan1, Ayşe Gül Ergönül1, Ali Veral2
1Departments of Thoracic Surgery, Medical Faculty of Ege University, İzmir, Turkey
2Departments of Pathology, Medical Faculty of Ege University, İzmir, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.7815
Multipl primer kanserler aynı hastada farklı organ ve dokularda nadiren saptanır. Tüm kanser hastalarında tedavi sırasında veya sonrasında yeni bir primer neoplazm gelişme olasılığı bulunmaktadır. İkiden fazla primer kanser görülme sıklığı ise daha düşüktür. Primer akciğer kanseri ikinci primer kanserler içinde daha sık görülür. Bu yazıda her ikisi de metakron veya senkron olarak saptanan üçlü ve dörtlü primer kanser olan iki olgu sunuldu. Birinci olguda renal adenokarsinom ve medüller tiroid kanseri, ikinci olguda prostat adenokarsinomu, ciltte bazal hücreli karsinom, mediastinal soliter fibröz tümöre ek olarak her ikisine de akciğer kanseri eşlik etmekte idi.
Keywords : Akciğer kanseri; multipl primer kanser; patoloji
Viewed : 7895
Downloaded : 1637