ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Göğüs kalp ve damar cerrahisinde adli raporlama ve hukuki sorumluluk
Vedat Bakuy1, Oğuzhan Ekizoğlu2, Şenel Altun1, Ahmet Akgül1
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
1Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adli Tıp Birimi, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.9734
Adli raporlama hekimin temel sorumluklarından biridir. Yasal düzenlemelerin değişmesi ve güncel ihtiyaçlar doğrultusunda adli tıbbi uygulamalar da değişmektedir. Türk Ceza Kanunu’nda tanımlanan yaralama suçlarının adli tıp açısından değerlendirilmesi amacıyla ilk olarak 2005 yılında bir kılavuz düzenlenmiş, bu kılavuz Temmuz 2013 itibariyle güncellenmiştir. Bu derleme çalışması ile göğüs kalp ve damar cerrahisi alanında yapılan adli tıbbi değerlendirmelerin sınıflandırılması, uygulamaya esas oluşturan yasal ve tıbbi kavramların gösterilmesi amaçlanmıştır. Hekimlerin uygulama açısından karşılaşabilecekleri sorunları tanımlamak ve kavramların uygulanabilirliğini göstermek açısından örneklemeler ve yapılandırılmış olgular sunulmuştur. Bu çalışma ile göğüs kalp ve damar cerrahisi uzman ve asistanlarının adli tıbbi olgularda kullanabileceği bir kaynak oluşturulmuş, branşı ilgilendiren değerlendirmelerin tartışılması ve geliştirilmesi gerektiği vurgulanmıştır.
Keywords : Adli tıp; adli rapor; göğüs kalp ve damar cerrahisi; Türk Ceza Kanunu
Viewed : 11020
Downloaded : 2195