ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sol Ventrikül Serbest Duvar Rüptürü ve Solunum Durması Arasındaki ilişki
Hasan KADI, Gültaç ÖZBAY, Birol ÖZKAN, Fatih ÖZÇELİK, Ayhan GÜRÇAĞAN, Armağan ALTUN, Turhan KÜRÜM,
*Filiz ÖZYILMAZ, *Latifi CANDA
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı
*Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
Akut miyokard iııfarktüsü (AMİ) geçiren hastaların bir kısmının solunum durması (SD) ile kaybedilmesi üzerine bunun sebebini araştırmak amacıyla AMİ'lü olup SD ile ölen 9 hastanın (Grup A) risk faktörleri, klinik, elektrokardiyografik (EKG) ve patolojik anatomik bulguları, AMİ geçirip kalp yetmezliği ve kardiyojenik şok gelişen ancak ölüm sebebi SD olmayan 7 hastanın (Grup B) bulguları ile karşılaştırıldı. GrupA'daki tüm olgularda sol ventrikül (LV) serbest duvarın- da transmııral rüptür ve perikard boşluğunda fazla miktarda pıhtılaşmış kan saptandı. Tüm olgu- ların beyin, damar ve akciğer dokusu normaldi.Grup A'da anterior yerleşimli AMİ fazla idi (P=0.054), tüm olgular ilk Ml'lerini geçirmelerine karşılık Grup B'deki üç olguda eski geçirilmiş MI bulguları saptandı. Tüm olgulann EKG'fik lokalizasyonları patolojik anotomik infarkt lokali- zasyonlan ve Grup A'da rüptür yeni infarkt lokalizasyonu ile uyumlu idi. Tüm rüptür olgularında CX arterde tromhüs veya daraltıcı aterom plağı vardı.

SONUÇ : Anterior ve komplike olmayan AMİ’ lerinde LV serbest duvar rüptürünün daha fazla görüldüğü ve ölüm tablosunun SD ile olduğu saptanarak; bunun nedeni kalbin elektromekanik disosiasyonu ile açıklandı. Ölüm öncesinde olgulann risk faktörleri, klinik ve laboratuvar bulgularının kalp rüptürü için belirteç oluşturmadığı kanısına varıldı.

Viewed : 15419
Downloaded : 3