ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sirkumfleks arter kaynaklı anomalisi olan bir hastada kapak koruyucu aort kökü replasmanı: Olgu sunumu
Mehmet Çakıcı1, Evren Özçınar1, Ali Bulut2, Uğursay Kızıltepe2
1Department of Cardiovascular Surgery, Medical Faculty of Ankara University, Ankara, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.10393
Günümüzde, kapak koruyucu aort kökü replasman teknikleri giderek yaygın olarak uygulanan güvenli seçenekler olmaya başlamıştır. Bu yazıda, sinüs valsalva anevrizması ile birlikte sağ koroner sinüsten köken alan sirkumfleks arter anomalili 19 yaşında bir erkek hastadaki başarılı kapak koruyucu aort kökü replasmanı deneyimi sunuldu.
Keywords : Koroner arter anomalisi; aort kapak koruyucu; reimplantasyon
Viewed : 7856
Downloaded : 1697