ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Hipoplastik sol kalp sendromu tanısı ile hibrid palyasyon sonrası genişletilmiş evre II Norwood ameliyatı yapılan olgu: Ülkemizdeki ilk deneyim
Sertaç Haydin1, Ender Ödemiş2, Erkut Öztürk2, Selen Onan1, Alper Güzeltaş2
1İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.10015
Hipoplastik sol kalp sendromu (HSKS) sık görülen fizyolojik tek ventrikül patolojilerinden biridir. İlk aşama palyatif Norwood ameliyatında, modifiye Blalock-Taussig şant veya sağ ventrikül-pulmoner arter arası konduit (Sano şantı) kullanılır. Son zamanlarda, HSKS hastalarında cerrahi Norwood evre 1 palyasyona alternatif olarak, iki taraflı pulmoner arterlerin bantlanması ve duktus stentleme kombinasyonu olan “hibrid yaklaşım” geliştirilmiştir. Bu işlem özellikle yüksek riskli olgularda, düşük doğum ağırlığında, prematüre veya stabil olmayan yenidoğanlarda kullanılmaktadır. Bu yazıda, hibrid palyasyon sonrası taburcu edilen ve sonrasında genişletilmiş ikinci aşama tamiri başarıyla uygulanan ilk HSKS hastamız sunuldu.
Keywords : Hipoplastik sol kalp sendromuna hibrid yaklaşım; hipoplastik sol kalp sendromu; yenidoğan
Viewed : 15775
Downloaded : 4362