ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Total ark replasmanında distal anastomozu kolaylaştırmak için kendiliğinden genişleyen halka kullanımı
Shigehiko Tokunaga1, Yoshiaki Tanaka2, Tomoki Cho1, Ryo Izubuchi1, Munetaka Masuda3
1Department of Cardiovascular Surgery, Kanagawa Cardiovascular and Respiratory Center, Yokohama, Japan
2Department of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Japan Self-Defense Forces Central Hospital, Tokyo, Japan
3Department of Cardiovascular Surgery, Yokohama City University Hospital, Yokohama, Japan
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.10684
Median sternotomi ile total ark replasmanında distal anastomoz için görüş sağlamak bazen zordur. Halkadaki iki deliğin uzun, kıvrık ağızlı bir klemp ile yakalanmasıyla çapı daraltılan, kendiliğinden genişleyen yeni bir halka daha iyi görüş sağlayıp işlemi kolaylaştırabilir. Bu daralma klemp çıkarıldığında halkanın distal anastomoza bırakıldığında genişlemek için gereksinim duyduğu gerilimi oluşturur. Bu halka derin bir cerrahi alanda bile kolaylıkla yerleştirilebilir ve distal aortik güdük çevresinde boş alan sağlayabilir.
Keywords : Distal anastomoz; kendiliğinden genişleyen halka; total ark replasmanı
Viewed : 7516
Downloaded : 1625