ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kalp cerrahisinde ameliyat sonrası atriyal fibrilasyonu belirlemede C-reaktif proteinin rolü: Sistematik derleme ve meta-analiz
Selen Öztürk1, İbrahim Öztürk2, Seher İlhan3, Alper Özgür1
1Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye
2Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye
3Uludağ üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.10082
Amaç: Bu derlemede, ameliyat öncesi dönemde ölçülen C-reaktif protein düzeylerinin kalp cerrahisinden sonra gelişen ameliyat sonrası atriyal fibrilasyonu belirlemedeki etkinliği incelendi.

Çalışma planı: Tarih sınırlaması olmaksızın Pubmed veritabanında literatür taraması yapıldı. Araştırmaların sonuçları heterojeniteye göre rastgele ya da sabit etki yöntemi ile değerlendirildi. İstatistik değerlendirme Comprehensive Meta Analysis versiyon 2 yazılımı kullanılarak yapıldı.

Bulgular: Dahil etme kriterlerini ve toplam 4058 hastayı kapsayan 25 makale meta-analize dahil edildi. Etki büyüklükleri heterojen (Q=135.80, df(Q)=24, p=0.00, I2=%82.32) idi. Rastgele etki yöntemine göre analiz sonuçları OR=1.52, %95 CI 1.11-2,06, Z=4.48 ve p<0.05 idi.

Sonuç: Analiz bulguları, ameliyat öncesi yüksek duyarlı C-reaktif protein değil, standart serum C-reaktif protein düzeylerinin kalp cerrahisinden sonra gelişen ameliyat sonrası atriyal fibrilasyon ile ilişkili olduğunu göstermiştir.

Keywords : Atriyal fibrilasyon; C-reaktif protein; kalp cerrahisi; ameliyat sonrası
Viewed : 10026
Downloaded : 2592