ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İskemik mitral yetmezlikte mitral kapak tamiri: yaşlı hastalarda artmış erken ameliyat sonrası risk
Cem Arıtürk1, Murat Ökten1, Ümit Gülllü1, Şahin Şenay1, Ali Buturak2, Selçuk Görmez2, Fevzi Toraman3, Hasan Karabulut1, Cem Alhan1
1Departments of Cardiovascular Surgery, Acıbadem University, İstanbul, Turkey
2Departments of Cardiology, Acıbadem University, İstanbul, Turkey
3Departments of Anaesthesiology and Reanimation, Acıbadem University, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.10645
Amaç: Bu çalışmada, iskemik kalp hastalığı ve iskemik mitral yetersizliği bulunan hastalarda koroner arter baypas greftleme (KABG) ve tam veya kısmi mitral halka annüloplasti ameliyatının erken dönem sonuçları (ameliyattan sonra ilk 30 gün) değerlendirildi ve mortalite için risk faktörleri belirlendi.

Çalışma planı: Haziran 2000 - Mayıs 2012 tarihleri arasında iskemik kalp hastalığı ve orta ila şiddetli iskemik mitral yetersizliği olan ardışık 180 hastaya eş zamanlı CABG ve tam veya kısmi mitral halka anüloplastisi uygulandı. Prospektif olarak toplanan veriler retrospektif olarak erken dönem sonuçlar açısından değerlendirildi.

Bulgular: Ortalama %9.2’lik (dağılım 1.5-62.2) lojistik EurosSCORE değerine kıyasla, 30 günlük mortalite %6.1 olarak bulundu. Yoğun bakımda kalış süresi ortalama 49 (dağılım 4-576) saat, hastanede kalış süresi ortalama 10 (dağılım 0-105) gün idi. Mortalitenin tek bağımsız risk faktörü ileri yaş idi (70 yaşın üzerindeki hastalarda mortalite riski, genç hastalara oranla 7.4 kat fazla bulundu; p=0.006).

Sonuç: İskemik kalp hastalığı olan hastalarda orta ila şiddetli fonksiyonel mitral yetersizlik, KABG ile kombine olarak yapılan mitral kapak tamiri ile kabul edilebilir bir cerrahi risk ile tedavi edilebilir. Ancak, ileri yaş (>70 yıl), 30 günlük mortalite için bağımsız bir risk faktörüdür. Bu durum cerrahi planlama yapılırken göz önünde tutulmalıdır.

Keywords : Koroner arter baypas greftleme; iskemik mitral yetmezlik; mitral kapak tamiri
Viewed : 7847
Downloaded : 1746