ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İNTRALUMİNAL TRAKEA İNVAZYONU YAPAN PAPİLLER TİROİD KARSİNOMU OLGUSU
Murat YAŞAROĞLU, Tamer OKAY, Ilgaz DOĞUSOY, Mehmet YILDIRIM, Hatice DEMİRBAĞ, *Mehmet TALU,**Ahmet AKÇAY
Siyami Ersek Hastanesi, Göğüs Cerrahi Kliniği, İSTANBUL
*Haydarpaşa Numune Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, İSTANBUL
**Haydarpaşa Numune Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, İSTANBUL
Tiroid karsinomlarının hava yolu ile invazyonu nadirdir. İyi differansiye tiroid karsinomlarında trakeal invazyon insidansı, %0.5-6.5 arasında değişmektedir [,]. Kanama, hava yolu obstrüksiyonu gibi fatal komplikasyonlarla ölümle sonuçlanabilir.

Guatr nedeni ile 4 yıl önce subtotal tiroidektomi yapılan 70 yaşındaki bayan hastanın son 1 yıldır artan nefes darlığı ve hemoptizi şikayetleri oluşmuş. Tetkiklerinde sağ tiroid lobunda, 2 cm çaplı trakea lümenine invazyon yapmış papiller tiroid karsinom metastazı ve 18 mm lenfodenopati bulundu. Bronkoskopide sol vokal kord paralizisi ve 2-4. trakeal halkalarda lümeni daraltan lezyon gözlendi. Tiroid, 2-7. trakeal halkalar ile beraber rezeke edildi. Trakea rekonstrüksiyonu sağlandı. Sağ tarafa lenf nodu disseksiyonu yapıldı. Operasyon sonrası dönemi sorunsuz seyreden hasta 15. günde I131 tedavisi görmek üzere taburcu edildi. Altı aydır takip edilen hastada normal lümen gözlendi.

Keywords : Tiroid karsinomları, trakeal obstrüksiyon, Thyroid carcinomas,tracheal obstruction
Viewed : 15869
Downloaded : 4828