ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Bilimsel veriler ışığında Türkiyedeki göğüs cerrahisi uzmanlarının planlanması: Göğüs cerrahisi uzmanı sayısı nedir ve ne olmalıdır?
Necati Çıtak
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 4. Göğüs Cerrahisi ve Organ Nakli Kliniği, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.9985
Amaç: Bu çalışmada bilimsel veriler ışığında Türkiye’de uygun göğüs cerrahisi uzmanı sayısı araştırıldı.

Çalışma planı: Bu çalışmada ülkemizdeki yatak sayısı, hastanede yatış oranı, yatak doluluk oranı, ortalama yatış süresi verileri ile beraber Türkiye İstatistik Kurumu, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri verileri kullanılarak hedeflere, hastalık yüküne, nüfusa ve insani gelişmişlik endeksi yüksek olan ülkelere göre göğüs cerrahisine özgü işgücü (insan gücü) hesaplandı. Ayrıca projeksiyon yöntemi ile iş yükü hesaplandı. Bu projeksiyon ile iş yükü bileşenleri ve Avrupa standartları karşılaştırılarak katsayılar belirlendi.

Bulgular: Göğüs cerrahisi bölümü yatak sayısı (n=1052), hastanede yatış oranı (%5), yatak doluluk oranı (%80) ve ortalama yatış süresi (7 gün ve daha az) üzerinden yapılan hesaplamalara göre ülkemizde gereken göğüs cerrahisi uzmanı sayısı 344 idi. Türkiye Hastalık Yükü Çalışmasına (2004) göre ülkemizde göğüs cerrahisine özgü hastalık yükü toplam hastalık yükünün %0.68’i olduğuna göre, toplam uzman hekimlerin %0.68’i göğüs cerrahı olmalıdır ve bu oran 475 sayısına denktir. Türkiye’de 2007 yılında 185.000 kişiye bir göğüs cerrahı düştüğünden, 2013 yılı nüfusuna göre göğüs cerrahı sayısı 412 olmalı idi. Ülkemizde 2013 için gerekli göğüs cerrahı sayısı Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri verilerine göre sırası ile 421 ve 196 idi. Projeksiyon ile yapılan iş yükü analizine göre, mevcut göğüs cerrahlarının %89’u, yani 482’si yeterlidir.

Sonuç: Çalışma sonuçlarımıza göre, Türkiye’deki göğüs cerrahisi uzmanı sayısı çok yüksektir. Yıllar geçtikçe göğüs cerrahı sayısının yükselişi engellenmez ise yakın gelecekte bazı göğüs cerrahlarının başka işler ile uğraşması kaçınılmaz olabilir.

Keywords : Sağlık bakımda insan gücü; göğüs cerrahisi; iş yükü analizi
Viewed : 9393
Downloaded : 3482