ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Akciğer kanseri nedeni ile pnömonektomi veya lobektomi uygulanan hastalarda yoğun bakım sonuçlarının karşılaştırılması
Özlem Yazıcıoğlu Moçin1, Levent Alpay2, Huriye Berk Takır1, Deniz Gürer2, Merih Kalamanoğlu Balcı1, Cüneyt Saltürk1, Erdal Taşçı3, Feyza Kargın1, Cemal Asım Kutlu3, İrfan Yalçınkaya2, Zuhal Karakurt1
1Departments of Respiratory intensive Care, Süreyyapaşa Chest Disease and Chest Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Departments of Thoracic Surgery, Süreyyapaşa Chest Disease and Chest Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Thoracic Surgery, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.9193
Amaç: Bu çalışmada pnömonektomi veya lobektomi sonrası akut solunum yetmezliği gelişen akciğer kanserli hastaların yoğun bakım ünitesi (YBÜ) sonuçları karşılaştırıldı.

Çalışma planı: Bu geriye dönük gözlemsel kohort çalışmaya pnömonektomi veya lobektomi sonrası akut solunum yetmezliği gelişip YBܒye kabul edilen 57 akciğer kanseri hastası dahil edildi. Hastalar pnömonektomi (grup 1; 19 erkek, 1 kadın; ortanca yaş 65 yıl) ve lobektomi (grup 2; 36 erkek, 1 kadın; ortanca yaş 62 yıl) gruplarına ayrıldı. Solunum fonksiyon testi, invaziv veya noninvaziv mekanik ventilasyon sonuçları, YBܒde kalış süresi, YBÜ mortalitesi ve uzun dönem mortalite kaydedildi. Gruplar kaydedilen verilere göre karşılaştırıldı.

Bulgular: Grup 1 ve grup 2’de ameliyat öncesi ortanca birinci saniye zorlu ekspirasyon volümü değerleri sırasıyla 1.58 L (beklenen %61) ve 1.82 L (beklenen %63) idi (p=0.82). Ameliyat sonrası sepsise bağlı akut solunum yetmezliği olan hasta oranı grup 1 (%65) ve grup 2’de (%52.6) benzer idi (p=0.37). Grup 1 ve grup 2’nin ortanca YBÜ kalış süresi (sırasıyla 9 ve 8 gün, p=0.76), YBÜ mortalitesi (sırasıyla %30.0 ve %18.6, p=0.34) ve uzun dönem sağkalımları benzerdi (sırasıyla n=6, 11 ay; n=21, 5 ay, p=0.79).

Sonuç: Pnömonektomi veya lobektomi uygulanan akciğer kanseri hastalarının ameliyat sonrası sepsis nedeniyle YBܒde kalması gerekebilir. Çalışmamız bu hastalarda YBÜ mortalitesinin ve uzun dönem sağkalımın akciğer rezeksiyonu türünden etkilenmediğine işaret etmektedir.

Keywords : Akut solunum yetmezliği; yoğun bakım ünitesi; lobektomi; akciğer kanseri; pnömonektomi
Viewed : 7867
Downloaded : 1753