ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kalp nakli sonrası nadir bir sağ kalp yetmezliği nedeni: sağ koroner kusp trombozu
Hatice Soner Kemal1, Serkan Ertugay2, Çağatay Engin2, Sanem Nalbantgil1, Tahir Yağdı2, Mustafa Özbaran2
1Departments of Cardiology, Medical Faculty of Ege University, İzmir, Turkey
2Departments of Cardiovascular Surgery, Medical Faculty of Ege University, İzmir, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.10857
Sol ventrikül destek cihazı implantasyonu sonrası sağ kalp yetmezliği ve pompa trombozu gelişimi muhtemelen yaşamı tehdit eder ve morbiditenin başlıca nedenidir. Bu yazıda, sol ventrikül destek cihazı implantasyonundan 20 ay sonra başarılı kalp nakli gerçekleştirilen 47 yaşında bir erkek olgu sunuldu. Destek cihazı ile izlem sürecinde herhangi bir komplikasyon gelişmedi, fakat kalp nakli sonrası 11. günde sağ koroner arter tıkanıklığına yol açan sağ koroner kusp trombozu gelişmesine sekonder sağ kalp yetmezliği ortaya çıktı.
Keywords : Sağ kalp yetmezliği; trombüs; nakil; ventrikül destek cihazı
Viewed : 7456
Downloaded : 1567