ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sol atriyal kalsifiye amorf tümör
Mehmet Aksüt1, Oruç Alper Onk1, İlyas Sayar2, Hüsnü Değirmenci3, Didem Onk4, Vedat Erentuğ1
1Departments of Cardiovascular Surgery, Erzincan University Training and Research Hospital, Erzincan, Turkey
2Departments of Pathology, Erzincan University Training and Research Hospital, Erzincan, Turkey
3Departments of Cardiology, Erzincan University Training and Research Hospital, Erzincan, Turkey
4Departments of Anaesthesiology and Reanimation, Erzincan University Training and Research Hospital, Erzincan, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.10722
Bu yazıda, daha önceden kalp hastalığı öyküsü olmayan ve ekokardiyografide interatriyal septumun sol atriyum yüzeyinden köken alan hiperdens bir kitle tanısı konulan 82 yaşında bir kadın olgu sunuldu. Hastaya cerrahi planlandı. Sol atriyuma interatriyal oluktan girildi. Tümörün interatriyal septuma tutunduğu görüldü. Kitle makroskopik olarak kremsi-sarı renkte ve 20x10 mm boyutlarında ve solid yapıdaydı. Kitle interatriyal septuma tutunduğu bölgeden tamamen çıkarıldı. Işık mikroskopisinde hiyalinize alanlar ve geniş kalsifikasyon alanları içeren belirgin papiller yapılarla birlikte polipoid oluşumlar görüldü. Kitlenin patolojik tanısı kardiyak kalsifiye amorf tümör olarak konuldu. Hasta ameliyat sonrası yedinci gün tıbbi tedavi ile taburcu edildi.
Keywords : Kalsifiye amorf tümör; sol atriyum; cerrahi
Viewed : 7813
Downloaded : 1897