ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Bronkojenik Kistler * İki İlginç Olgu Nedeniyle-
Mehmet Ali BEDİRHAN, Orhun TAŞÇI, *Zerrin CALAY, *Uğur HACIHANEFOĞLU
Yedikule göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi, III. Cerrahi Kliniği,
*İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı,
#İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı
Bronkojenik kistler, primitif foregut'ın gelişimsel anomalilerindendir. Daha sık mediastende olmak üzere toraks içerisinde çeşitli yerlerde bulunabilirler. 7 yaşında dispne şikayetleri olan bir- inci olguda, sağ akciğerde ayrı ayrı lokalizasyonlarda rastlanan üç tane bronkojenik kist rezeke edildi. Aynı hastada bir yıl sonra yine sağ akciğerde bu defa başka bir lokalizasyonda görülen yeni bir bronkojenik kist, parankim korunarak re/eke edildi. 24 yaşında erkek olan ve tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonu kliniği bulunan ve tomografisine kistik bir patoloji saptanan ikinci has- taya sol alt lobektomi yapılırken, alt lobun aksesuar bir artere sahip olduğu gözlendi ve bu arter bağlanarak kesildi. Bazen asemptomatik olan bronkojenik kistler, sıklıkla semplom verirler ve cer- rahi endikasyon doğabilir.
Viewed : 10823
Downloaded : 2