ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Nadir görülen bir klinik tablonun iki alışılmadık nedeni: Pnömomediasten
Recep Oktay Peker1, Haldun Onuralp Kamburoğlu2, Timuçin Sabuncu1, Şafak Alpat1, İlhan Paşaoğlu1
1Departments of Cardiovascular, Medical Faculty of Hacettepe University, Ankara, Turkey
2Departments of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Medical Faculty of Hacettepe University, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.10938
Pnömomediasten havanın mediastende hapsolması ile karakterize, nadir görülen klinik bir tablodur. Pnömomediastenli hastaların büyük kısmında konservatif tedavi yeterlidir. Bu yazıda dental ve estetik cerrahi sonrasında nadir olarak gelişen iki pnömomediasten olgusu bildirildi. İki olgunun klinik seyirleri farklı olduğundan biri konservatif diğeri cerrahi şekilde tedavi edildi. Her iki olgunun takibinde pnömomediastenin tam rezorbsiyonu saptandı.
Keywords : Mediasten; perikard; plevra; pnömomediasten
Viewed : 7138
Downloaded : 1696