ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Yetersiz kılavuz tel desteğine bağlı inen aorta transkateter kapak implantasyonu
Serkan Aslan, Derya Öztürk, Mehmet Gül, Ömer Çelik, Nevzat Uslu
Department of Cardiovascular Surgery, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.10634
Transkateter aort kapak implantasyonu (TAVI) ciddi aort kapak darlığı olup ameliyat edilemeyen hastalarda cerrahiye alternatif bir tedavi seçeneğidir. Günümüzde TAVI kullanımı giderek artsa dahi işlemin komplikasyon riski halen yüksektir. Seksen altı yaşında ciddi aort darlığı olan bir kadın hasta kliniğimize anjina yakınması ile başvurdu. Ekokardiyografide hesaplanan aort kapak alanı 0.8 cm2 ile birlikte ortalama transaortik gradyan 55 mmHg idi. Cerrahi risk skorları yüksek olduğu için (Logistic EuroSCORE= %31.21), hastaya transfemoral yol ile TAVI planlandı. Amplatz Super Stiff PTFE kaplı kılavuz tel (7 cm Bentson-Tip) sol ventriküle yerleştirildi. Aort köküne balon ile predilatasyon yapıldı. 23 mm Edwards SAPIEN XT kapak aorta ilerletildi; ancak kılavuz telin sol ventrikülden geri gelmesi nedeniyle, kapak aort kapak seviyesine yerleştirilemedi. Transkateter aort kapak çekilerek inen aorta yerleştirildi. Sonrasında başka bir transkateter aort kapak (23 mm Edwards SAPIEN XT) aort kapak seviyesine başarılı bir şekilde yerleştirildi.
Keywords : Aort darlığı; transkateter aort kapak implantasyonu komplikasyonları; transkateter aort kapak implantasyonu
Viewed : 8249
Downloaded : 1711