ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sağ atriyuma invaze timoma
İhsan Alur, Hayati Taştan, Gökhan Yiğit Tanrısever, Bilgin Emrecan
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.10768
Timoma yetişkinlerde en sık görülen ön mediasten primer tümörüdür. Mediasten dışında yerleşimi ve metastazı nadirdir. Tanı esnasında hastaların bir kısmı asemptomaktir. Basıya bağlı nefes darlığı, boğaz ağrısı, öksürük, ses kısıklığı şeklinde bölgesel semptomlar ya da ateş, kilo kaybı gibi sistemik semptomlar görülebilir. Vena kava süperior ve sağ atriyuma invazyon yapabilir. Bu yazıda perikard, vena kava süperior ve sağ atriyuma invaze bir timoma olgusu literatür eşliğinde sunuldu.
Keywords : B3 timoma; invaziv timoma; sağ atriyal kitle; cerrahi rezeksiyon; timik karsinom
Viewed : 8415
Downloaded : 1882